Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Ambul. drugzorg   

Doelstelling   
Werkwijze   
Gebruikers   
Substitutie   
Oudergroep   
 
Crisis   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
De Kier   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
Ambulante Drugzorg Kompas heeft 6 doelen.
 
1. Het geven van advies en informatie.
Frequent wordt beroep gedaan op de deskundigheid van het centrum om antwoord te geven op allerlei vragen rond drugs.
 
2. Begeleiding van druggebruikers.
Via regelmatige gesprekken trachten wij een zicht te krijgen op de ernst van het drugprobleem alsook op de mogelijke andere problemen die met dit druggebruik verband houden. Mogelijke oplossingen en alternatieven worden vervolgens besproken en de gebruiker wordt verder begeleid op zijn weg naar verandering.
 
3. Motivatie.
Het motiveren van meer problematische gebruikers en verslaafden waarbij een residentiële opname in een gespecialiseerd centrum aangewezen blijkt. De ambulante drugzorg heeft dan als doel de verslaafde te steunen zodat hij kan beslissen zich te laten opnemen.
 
4. Nazorg.
Een specifieke begeleiding op verschillende maatschappelijke gebieden (sociaal, relationeel, financieel,...) voor personen die na een residentieel programma hun begeleiding ambulant wensen verder te zetten.
 
5. Substitutie.
Voor personen met een heroïne-verslaving kan in samenspraak met de centrum-arts een substitutie-behandeling met methadone opgestart worden.
 
6. Ontmoetingsgroep voor ouders van jongeren met een drugproblematiek
Er wordt een platform gecreëerd waar ouders kunnen vertellen over hun ervaringen en gevoelens, en waarbij ze elkaar kunnen ondersteunen.
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual