Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Ambul. drugzorg   

Doelstelling   
Werkwijze   
Gebruikers   
Substitutie   
Oudergroep   
 
Crisis   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
De Kier   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
1. Gebruikers
 
1.1 Adolescenten:
 
De jongste jaren is er een grote verandering in het profiel van de druggebruiker, met name dat de leeftijd van de gebruikers steeds jonger wordt.
 
Scholen krijgen ook met dit probleem te maken en dit moet onvermijdelijk worden aangepakt.
 
Adolescenten vertonen experimenteergedrag en het experimenteren met drugs hoort daar ook bij. De adolescenten worden het meest doorverwezen door de scholen die hen verplichten op gesprek te komen, doch soms zijn het ook de ouders die erop aandringen om iets aan hun probleem te doen.
Bij de aanpak van de adolescenten gaan we niet direct diep in op het druggebruik, maar proberen we eerst hun vertrouwen te winnen door ons in te leven in hun leefwereld.
 
We werken met verschillende doelstellingen die ingedeeld worden om op korte of langere termijn verwezenlijkt te worden. Druggebruik is één van die doelstellingen, maar er wordt zeker ook aandacht gegeven aan andere zaken in hun leven die niet zo goed lopen. Op deze manier trachten we te zorgen dat de adolescenten een goede identiteitsontwikkeling doormaken en zich op die manier een plaats kunnen geven binnen onze maatschappij.
 
1.2 Personen met een langere gebruikersgeschiedenis:
 
Personen die reeds langer met hun probleem te kampen hebben weten meestal al beter wat hun noden zijn dan de adolescenten.
 
Soms zal de gebruiker zelf zijn problemen kunnen voorleggen, andere keren zal de therapeut via bepaalde vragen de gebruikers tot inzicht proberen te brengen.
 
Ook hier moet grote aandacht besteed worden aan het vertrouwen dat een cliënt heeft in zijn begeleider, want deze personen hebben soms al een lang traject afgelegd en staan sceptisch tegenover de hulpverlening omdat niemand hen reeds heeft kunnen helpen.
 
Tijdens een begeleiding wordt het tempo van de cliënt gevolgd, maar op geregelde tijdstippen wordt er toch een evaluatie gemaakt van het reeds afgelegde parcours.
 
1.3 Ex- gebruikers:
 
Personen die na een begeleiding de hulpverlening willen verder zetten kunnen dat zeker via de ambulante begeleiding.
 
Zowel mensen die uit een residentiële setting komen als personen die een ambulante begeleiding volgden kunnen beroep doen op de terugvalpreventie.
 
In de terugvalpreventie wordt er getracht de bekomen resultaten zo optimaal mogelijk te houden. Terugval komt normaal niet plots en via die terugvalpreventie willen we de eerste signalen tijdig kunnen opvangen en kunnen ingrijpen indien nodig.
 
2. Ouders, partners of andere familie van gebruikers.
Niet enkel de gebruiker zelf ondervindt problemen door zijn druggebruik. Ook zijn omgeving zit met vragen of problemen.
 
De naaste personen van de druggebruiker worden daarom soms mee uitgenodigd om samen op gesprek te komen.
 
Vooral ouders van jonge druggebruikers die nog thuis wonen worden zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken. Dit doen we met een dubbele functie: enerzijds is de loyaliteit van de jongere naar zijn ouders toe iets wat onverbrekelijk is; anderzijds hebben de ouders ook recht op informatie ( over produkten, illegaliteit,…) en ondersteuning in de aanpak van hun kind.
 
Partners spelen ook vaak een belangrijke rol in het omgaan met gebruik van illegale middelen. Soms hebben de partners een zeer positieve invloed op het gebruik van de cliënt. Ze stimuleren hun partner om te stoppen met gebruik en daarin willen we hen dan ook ondersteunen.
 
Vooral ouders van jonge druggebruikers die nog thuis wonen worden zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken. Dit doen we met een dubbele functie: enerzijds is de loyaliteit van de jongere naar zijn ouders toe iets wat onverbrekelijk is; anderzijds hebben de ouders ook recht op informatie ( over produkten, illegaliteit,…) en ondersteuning in de aanpak van hun kind.
 
Anderzijds kan de partner de gebruiker in een negatieve spiraal doen terechtkomen. We betrekken de partner dan ook bij de begeleiding om de partner te ondersteunen zodat die de gebruiker kan motiveren.
 
Doorgaans worden begeleidingen van ouders, partners,… apart gegeven, zodat de vertrouwensrelatie van beide zijden niet geschonden wordt. Op geregelde tijdstippen worden de verschillende partijen dan samengebracht en wordt de evolutie van de begeleiding besproken.
 
3. Tenslotte worden er ook diverse infogesprekken gedaan bvb.: met scholieren die een werkje moeten maken voor school, bepaalde diensten die met vragen over illegaal druggebruik zitten,...
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual