Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Ambul. drugzorg   

Doelstelling   
Werkwijze   
Gebruikers   
Substitutie   
Oudergroep   
 
Crisis   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
De Kier   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
Doelgroep van de oudergroep : Ouders van kinderen waarvan het ‘druggebruik’ op de één of andere manier leidt tot problematische situaties binnen het gezin of de omgeving. Het producten de leeftijd van de jongere spelen geen doorslaggevende rol bij de beslissing of de ouders in de groep kunnen komen. Wel richten we ons in hoofdzaak tot ouders van probleemgebruikers en verslaafde jongeren. De groep bestaat uit ongeveer 12 mensen. Het is niet noodzakelijk dat de verslaafde jongere in begeleiding is
 
Doelstelling : Een platform creëren waar ouders kunnen vertellen over hun ervaringen en gevoelens en waarbij ze elkaar ondersteunen. (zelfzorg) De ouders herstellen in hun waarde als ouders, Ouders denken vaak dat ze de schuld hebben aan het druggebruik van hun kind. Ze voelen zich ook vaak alleen met hun problemen. De ouders helpen om weerbaarder te worden rond het feit dat de verantwoordelijkheid bij hun gebruikende kind blijft liggen. Het is ook belangrijk dat ouders leren grenzen stellen en opkomen voor zichzelf. Geven van informatie: over drugs, wettelijke aspecten,... In dit kader worden regelmatig deskundigen (bv. Arts, advocaat, ervaringsdeskundige,…) uitgenodigd die uitleg komen geven tijdens ouderbijeenkomsten.
 
Methodiek : Deze oudergroepen komen ongeveer 2-wekelijks samen en worden gepland tijdens de avonduren, meestal start een groep rond 20.00 uur. Details zijn afhankelijk van ieder werkpunt. De oudergroepen worden in verschillende ambulante werkpunten voorzien (zoals Ieper, Menen, Roeselare) en ook in de residentiële setting te Kortrijk. De inhoud van de bijeenkomsten wordt grotendeels door de deelnemers zelf bepaald. Het is de bedoeling dat het een ondersteunende en probleemoplossende groep wordt. Vanuit de verhalen die de ouders zelf brengen kan soms worden ingepikt op bepaalde elementen, bv.: er wordt met de groep gepraat over het thema ‘schuld’,...
 
Intake : Er wordt een contactmoment voorzien voor nieuwe ouders, waarna men als ouders kan beslissen of men al dan niet zal aansluiten. Het is een open groep, dus nieuwe mensen worden toegelaten en men kan ook uit de groep stappen, er wordt wel aan de ouders gevraagd om zich minstens voor een paar bijeenkomsten te engageren. Ouders van jongeren waarvan het gebruik op de één of andere manier leidt tot problematische situaties binnen het gezin of de omgeving, kunnen in de oudergroep terecht. De aanpak van de oudergroep is een combinatie van zelfhulp en professionele ondersteuning. Twee therapeuten begeleiden de groep, waar ouders kunnen vertellen over hun ervaringen en gevoelens en waarbij ze elkaar kunnen ondersteunen. Er wordt gevraagd aan de ouders om discretie te garanderen rond hetgeen andere mensen vertellen in de groep.
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual