Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Ambul. drugzorg   

Doelstelling   
Werkwijze   
Gebruikers   
Substitutie   
Oudergroep   
 
Crisis   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
De Kier   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
Methadone/buprenorfine kan gebruikt worden bij een heroïne-verslaving. Het voorschrijven van Methadone/buprenorfine door de centrum-arts gaat gepaard met een psychosociale begeleiding. Indien de cliënt de psychosociale begeleiding niet regelmatig opvolgt, zal ook het medische luik stopgezet worden.
 
We starten met een lage dosis, die opgebouwd wordt tot de juiste dosering gevonden wordt. Methadone/buprenorfine zorgt voor een comfort-gevoel in het leven van de ex-heroïnegebruiker, en dit op verscheidene vlakken (financieel, gezondheid, relationeel).
 
Methadone/buprenorfine zorgt ervoor dat hij algemeen beter functioneert. Dit comfort-gevoel maakt het voor de cliënt mogelijk om opnieuw tijd en kracht vrij te maken om aan problemen en praktische zaken te werken. Op die manier moet de verslaafde kunnen werken aan het stabiliseren van zijn functioneren op maatschappelijk, relationeel en fysisch vlak en moet hij komen tot een constructief leefkader.
 
Er wordt individueel, cliënt per cliënt bekeken of hij voor een substitutie-behandeling in aanmerking komt. Er wordt rekening gehouden met verschillende criteria, waaronder :
Er moet een ernstige en langdurige verslavingsgeschiedenis aan vooraf gegaan zijn.
Hij moet al andere pogingen ondernomen hebben om te ontwennen.
Hij moet meerderjarig zijn (enkel in uitzonderlijke gevallen kan van deze regel afgeweken worden).
Poly-toxicomanen worden niet opgenomen.
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual