Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Ambul. drugzorg   

Doelstelling   
Werkwijze   
Gebruikers   
Substitutie   
Oudergroep   
 
Crisis   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
De Kier   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
Intakegesprek
De verwijzing van druggebruikers naar het ambulant centrum kan op initiatief van verschillende instanties gebeuren, zijnde school, huisarts, justitiële diensten, politie, ouders, familieleden, jeugdbewegingen of simpelweg de gebruiker zelf. De afspraak om een eerste gesprek (het intakegesprek) gebeurt meestal telefonisch of in sommige gevallen door rechtstreekse contactname met het centrum.
 
Tijdens dit intakegesprek ontstaat er een eerste contact tussen de druggebruiker (of anderen uit de omgeving die met drugs geconfronteerd worden) en de hulpverlener. Het doel van dit gesprek bestaat uit het leren kennen van de cliënt en inzicht verwerven in zijn problematiek. Tijdens het eerste gesprek wordt de cliënt tevens geïnformeerd over de werking van de begeleiding. Op basis van enkele gesprekken, waarin ook gepeild wordt naar de motivatie van de cliĆ«nt, zal in samenspraak met de betrokken partijen beslist worden om al dan niet een begeleiding op te starten.
 
De begeleiding
 
Na een afdoende exploratie van de verschillende levensgebieden worden samen met de cliënt doelstellingen bepaald. Niet enkel het druggebruik staat centraal in de gesprekken, maar er wordt ook gewerkt op andere relevante terreinen (werk, opleiding, gezondheid, justitie, sociale relaties, ...). Indien aangewezen of wanneer de cliënt dit wenst, worden ook belangrijke sleutelfiguren bij de begeleiding betrokken. Voor het publiek waarbij ambulante begeleiding niet voldoende is (ernstige probleemgebruikers en verslaafden), wordt er naar een residenti€le opname toegewerkt. Het is een soort voorbegeleiding waar naast het geven van informatie omtrent het programma, het motiveren van de cliënt een centraal punt vormt.
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual