Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Ambul. drugzorg   

Doelstelling   
Werkwijze   
Gebruikers   
Substitutie   
Oudergroep   
 
Crisis   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
De Kier   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
De aanmelding
 
De aanmelding kan telefonisch gebeuren of rechtstreeks aan de deur bij Kompas. Ofwel neemt de gebruiker zelf contact op, ofwel wordt Kompas aangesproken door familieleden of verwijzende instanties. Zo snel mogelijk gaat een opnamegesprek door.
 
Het opnamegesprek
 
Dit is een verkennend gesprek. Het staflid probeert een concreet beeld te vormen van de persoon en zijn problematiek. De hulpvrager en, indien aanwezig de familieleden krijgen uitleg over het programma. Hierdoor krijgt men een beter zicht op de werking van Kompas. Het is belangrijk dat de aanmelder de huisregels kent en ermee akkoord gaat. Als de indicaties aanwezig zijn en de druggebruiker wil opgenomen worden, kan men overgaan tot een effectieve opname. De bewoner wordt dan onmiddellijk opgenomen.
 
De opname zelf
 
De gebruiker ondertekent een opnamecontract en wordt bewoner van Kompas. Identiteitskaart wordt bijgehouden en geld wordt op een rekening gestort. Alle belangrijke papieren, zoals het ziekenboekje, worden doorgegeven aan de sociale dienst. De kledij wordt onderzocht op mogelijke aanwezigheid van drugs. Daarna wordt de vuile kledij gewassen en de propere terug bezorgd aan de bewoner. Kledij die duidelijk verwijst naar het milieu wordt ingehouden. De bewoner wordt gedoucht. Dit heeft drie redenen: ten eerste zijn er de hygiënische redenen. Daarnaast heeft een wasbeurt ook een symbolische waarde. De bewoner kan vanaf dit ogenblik clean starten met zijn programma. Een derde reden is de controle op smokkel. Het staflid controleert de persoon op drugbezit bij het uitkleden. Na het douchen krijgt de bewoner Kompas-kledij, in afwachting dat hij zijn persoonlijk gerief terugkrijgt.
 
Direct na de opname
 
Na het douchen wordt de bewoner naar de ‘crisisliving’ gebracht. Dit is een gezellige ruimte waar de bewoner verblijft tot hij zich fysisch in orde voelt. Het is de bedoeling dat hij er tot rust komt. De bewoner wordt door de arts onderzocht om zijn eventuele afkick op een verantwoorde wijze te begeleiden. De bewoner mag deze ruimte niet verlaten zonder toestemming van een staflid. Er is geen contact met de andere bewoners. Hier verbruikt de bewoner zijn maaltijden die gebracht worden door een teamlid. Men kan er T.V.kijken, radio luisteren, iets lezen, roken, enz...
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual