Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Over Kompas  

Algemeen  
Visie  
Doelstelling  
Nevenactiviteiten  
Vacatures  
Stage  
 
Kompas is een opvangcentrum voor druggebruikers in West-Vlaanderen, we bieden zowel opvang aan op residentieel vlak als op ambulant De vereniging werd in 1986 opgericht met als doel alles te doen wat nuttig is om de belangen (lichamelijk, geestelijk en sociaal) te behartigen van jongeren en volwassenen (15-35 jaar) met problemen door het gebruik van verslavende, illegale drugs.
 
Kompas is sedert 1989 erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en heeft momenteel een erkenning voor 12 bedden.
 
Algemeen is de doelstelling van Kompas het opvangen en begeleiden van personen met een drugverslaving.
 
De doelstellingen van de drie afdelingen van Kompas vzw zijn zeer concreet, maar steeds houden we onze algemene doelstelling voor ogen.
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual