Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
Een middelenverslaving is een verslaving die in stand gehouden wordt door het gebruik van een middel of substantie, die op zichzelf verslavend is doordat het een directe werking in de hersenen heeft. Dit noemt men een psychoactief middel of drug. Er bestaan grof gezien 3 verschillende soorten psychoactieve middelen, namelijk:
 
  • De stimulerende middelen als amfetamine, cocaïne en nicotine
  • De verdovende middelen, bijvoorbeeld alcohol en opium
  • en verder bestaan er nog bewustzijnsveranderende of in de volksmond geestverruimende middelen, bijvoorbeeld THC (de werkzame stof in marihuana) of LSD.
 
Verslavende medicijnen vallen vaak onder de eerste categorie, de stimulerende middelen, of de verdovende middelen, zoals valium. Bij deze drie categorieën bestaat eigenlijk nog een vierde categorie, namelijk die van de partydrugs, zoals XTC en GHB, maar deze vallen op zichzelf ook weer binnen de drie categorieën. Een verslaafde kan emotioneel, psychologisch en/of lichamelijk afhankelijk zijn, ook afhankelijk van het soort drugs dat gebruikt wordt. De vicieuze cirkel kan in de meeste gevallen moeilijk doorbroken worden.
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual