Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Ambul. drugzorg   

Doelstelling   
Werkwijze   
Gebruikers   
Substitutie   
Oudergroep   
 
Crisis   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
De Kier   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
Ondanks het individuele karakter van ons programma is het toch niet mogelijk om op alle hulpvragen een passend antwoord te geven. De relatief korte duur van deze behandeling (5 maand opname + 6 maand nabegeleiding) en de grote vrijheid die cliënten al snel krijgen maakt dat de bewoner een erg grote verantwoordelijkheid krijgt in het al of niet slagen. Kierbewoners beschikken over een aantal eigenschappen die maken dat verandering binnen deze periode haalbaar zijn.
 
Mogelijke sterktes kunnen zijn:
De verslavingscarrière is beperkt in tijd, de jongere krijgt nog kansen van familie of cleane vrienden, de schoolloopbaan kan terug opgestart worden, betrokkene kan een opleiding volgen of werken, de justitiële en financiële situatie van de jongeren maakt zelfstandig wonen na het programma niet onmogelijk. Het is wenselijk dat betrokkene in meer of mindere mate over deze troeven beschikt.
 
Daarnaast zijn er een aantal dwingende opnamevoorwaarden waar een Kierbewoner in spé niet onderuit kan:
Tijdens de introductie is hij clean en heeft hij geen last meer van fysische afkick, de jongere beschikt over voldoende inzichten i.v.m. zijn verslavingsproblemen en de onderliggende problematiek, deze problemen zijn hanteerbaar binnen ons programma. Vb. iemand die geen controle heeft over zijn agressie kan niet worden opgenomen.
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual