Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Ambul. drugzorg   

Doelstelling   
Werkwijze   
Gebruikers   
Substitutie   
Oudergroep   
 
Crisis   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
De Kier   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
Zoals uit het voorgaande reeds blijkt, is werken aan de individuele doelstellingen van de cliënt het hoofddoel van De Kier. Binnen dit gamma van individuele doelstellingen onderscheiden we twee lijnen die we algemene doelen noemen:
 
1. Resocialisatie
 
De term RE-socialisatie wijst erop dat we het oorspronkelijk socialisatieproces willen bijsturen. Maar, wat is nu dat socialisatieproces ? Het zijn van ieder mens (wat je denkt, voelt, hoe je jou gedraagt,...) is in grote mate afhankelijk van de omgeving waarin je opgroeit (ouders, school, vriendenkring,...). Je ‘leert’ wat mag en niet-mag, wat goed of fout is, wat waardevol of onbelangrijk is. Je ontwikkelt door beïnvloeding van anderen een aantal waarden en normen die richting geven aan de keuzes die je maakt. Soms neem je waarden over, soms kies je uit tegenreactie net voor de omgekeerde waarden. Jongeren met verslavingsproblemen ontwikkelden een aantal waarden en normen die niet compatibel zijn met de maatschappij waarin we leven. Bij wijze van voorbeeld: ze hebben geen zin om te werken, diefstal is oké als je maar niet gesnapt wordt, zinloosheid van het bestaan, alles in functie van genieten en roes,... Om zich terug goed te voelen in het dagelijkse leven, moeten ex-verslaafden werken aan nieuwe waarden en normen. Daarom biedt De Kier een nieuw socialisatie-milieu aan met eigen waarden en normen, bewust zijn van eigen emoties en die voor jezelf toe laten. Zelf keuzes kunnen en durven maken zodat niet alles jou steeds overkomt. Eigen kwaliteiten leren erkennen en positief over jezelf durven denken. Open zijn binnen . relaties. Eerlijkheid. Vriendschap.
 
2. Reïntegratie
 
Wij willen jonge mensen niet leren hoe ze zich goed kunnen voelen binnen een instelling; maar wel buiten in de maatschappij. Daarom vinden we het uiterst belangrijk dat ze heel snel gaan oefenen met de echte realiteit. We willen dat ze hun waarden gaan vormen binnen een nieuwe vriendenkring, hernieuwde contacten met familie, nieuwe vrijetijdsbesteding, opleiding of werk. Dit is ook de eerste stap naar reïntegratie. Het opnieuw aansluiten bij de samenleving met als uiteindelijk doel zelfstandig te kunnen leven (al of niet in gezinsverband), invulling te kunnen geven aan studie of werk, vrije tijd, vriendschap, sexualiteit,...
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual