Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Links   

De Kiem   
Drugpreventie   
De Spiegel   
CAD Limburg   
VVBV   
Adic   
De sleutel   
Netwerk GGZ   
 

De Sleutel biedt in Vlaanderen hulpverlening, werkgelegenheid en preventie aan inzake de problematiek van gebruik en misbruik van illegale drugs. We zijn een netwerk, deskundig in het voorkomen en behandelen van drugproblemen. Geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven is onze drijfveer. Vanuit dit geloof helpen we de cliënt zich zelf optimaal te realiseren en zich te reïntegreren in de samenleving.

De Sleutel beschikt hiervoor over een uitgebreid netwerk aan instellingen. Zo hebben we 4 laagdrempelige ambulante centra in de grote steden (naast Mechelen ook Brugge, Gent en Antwerpen), een Crisis Interventiecentrum te Wondelgem, 2 residentiële instellingen voor volwassenen (Therapeutische Gemeenschap Merelbeke en Sint Kruis Winkel), 1 residentiële instelling voor jongeren (Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma te Eeklo) en Sociale Werkplaatsen in diverse grote steden. De Sleutel neemt bovendien een uitgebreide preventietaak op zich en is actief inzake Wetenschappelijk Onderzoek.

We bieden nieuwe kansen aan op alle levensgebieden daar drugverslaafden vaak kansen misten op het vlak van opvoeding, socialisering, vorming en onderwijs. Om deze doelstellingen te bereiken maakt De Sleutel gebruik van haar netwerk van hulpverleningscentra, sociale werkplaatsen en werkgelegenheidprojecten in diverse regio’s en van haar preventieprogramma’s.

 
www.desleutel.be
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual