Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Over Kompas  

Algemeen  
Visie  
Doelstelling  
Nevenactiviteiten  
Vacatures  
Stage  
Naast onze hoofdtaken die we vervullen binnen onze ambulante en residentiële afdelingen werken we binnen kompas ook nevenactiviteiten uit.
 
Momenteel spannen wij ons in om mee te werken aan volgende projecten:
 
1. Zorgcircuit Middelenmisbruik West-Vlaanderen, gekoppeld aan het therapeutisch project.
Momenteel zijn er vier regionale drugteams werkzaam, waar hoofdzakelijk knelpuntdossiers en dossiers van draaideurcliënten besproken worden. De bedoeling is om éénzelfde visie en werkwijze te hanteren over de verschillende aanwezige voorzieningen heen. De praktische uitwerking van deze teams gebeurt door de medewerker van het therapeutisch project, het denkwerk rond zorgcircuits en het opmaken van formele akkoorden gebeurt door de zorgcoördinator.
 
2. Gevangeniswerking + CAP.
Gevangenen krijgen de kans om reeds binnen de gevangenis een intakegesprek te doen, zo kunnen ze na hun detentie direct opgenomen worden.
 
3. Nultolerantie.
Dit project loopt in samenwerking met het Oranjehuis. Samen willen we het druggebruik van 12 tot 18-jarigen detecteren en stopzetten en die via een techniek met cirkels, doe-activiteiten, contextgerichte werkingen,...
 
4. Informatiemomenten + opleiding.
Scholen, Rode Kruis medewerkers, jeugdverenigingen,… Ze kunnen allemaal contact opnemen met Kompas om een spreker te vragen tijdens een opleiding of informatiemoment rond drugs, de bijkomende gevaren en eventuele oplossingsstrategieën.
 
5. Externe ouderwerking: groepen en individueel.
Voor de ouders van onze cliënten is het soms moeilijk iemand te vinden waar men zijn hart kan luchten. Daarom worden op verschillende werkpunten oudergroepen opgezet. Daar kunnen de ouders onder professionele begeleiding spreken over de problemen die ook zij ondervinden wegens de verslavingsproblematiek van hun kind.
 
6. Preventiewerking (Waregem).
In Waregem hebben we een part-time medewerker die zich toespitst op de preventiewerking in deze streek.
 
7. Spuitenruil.
Op verschillende werkpunten wordt er door een externe medewerker de mogelijkheid geboden om spuiten te ruilen. Dit is op vaste momenten. Deze persoon biedt ook hulp indien er medische problemen zijn die rechtstreeks verband houden met het spuiten.
 
8. Antennewerking Poperinge, Wevelgem.
Naast onze vaste ambulante werkingen hebben wij ook enkele vaste zitdagen in Poperinge en Wevelgem. Zo zijn wij ook voor de mensen uit deze streek vlot te bereiken.
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual